Hazing logo
ares25Write me
Goto the links
Goto the videos
Goto the stories
Goto the galleries
spacer

STORY PORUČÍK

Poručík Michail Fjodorov přišel do práce v mizerné náladě. Dalo by se říci, že k ní neměl důvod, byl hezký, vysoký se sportem vypracovanou postavou, světlovlasý a modrooký, ženy o něj vždy jevily velký zájem, což ovšem v jeho případě byl ztracený čas. Měl před sebou slibnou kariéru. Bylo mu 25 let a byl důstojníkem KGB a v nejbližší době měl být povýšen. Přesto usedl za svůj stůl v kanceláři hodně rozladěný. Náladu mu nezvedlo ani to, jak ráno seřval vojína, který stál na stráži u vchodu za nepatrnou šmouhu na botách. Nechal si přinést horký čaj a po „americku“ položil své dlouhé nohy na stůl, což v jeho případě vypadalo dosti v rozporu s jeho uniformou. Rozevřel složku s úkoly od svého nadřízeného majora Kulikova a pročítal běžnou svodku případů. Včera proběhla demonstrace studentských radikálů, pak zase nějaké shromáždění za svobodu v podniku na výrobu traktorů, bla, bla, bla…. Dnes už si každý myslí, že si může dělat co chce. Jeho nálada se, pokud to bylo možné ještě zhoršila. Otočil list a začal si číst své úkoly. A najednou mu blesklo v očích. Jeho úkolem bylo provést výslech studenta zadrženého na demonstraci. Nebylo nutno z něj dostat nějakou informaci. To, co věděl, věděli už dávno. V rubrice úkol byla poznámka „Připravit pro SP“. V praxi to znamenalo vyděsit studenta tak, že při pozdější konfrontaci se Sdělovacími Prostředky řekne přesně to, co mu bude přikázáno. Poručíka dále potěšila rubrika poznámka, kde byla písmena BVTS (Bez Vnějších Tělesných Stop). Neměl rád tu starou řezničinu, kterou používali někteří jeho starší kolegové na vězních, kteří pak většinou končili v krematoriu. Fjodorov měl rád čistou práci a přes své mládí si v tomto oboru zjednal dosti velký respekt i u starších odborníků.

Otočil další list a začetl se do údajů o osobě, kterou měl zpracovat. Boris Ivanov, student gymnázia v Moskvě, 17 let, 186cm, 67kg, tmavé vlasy, modré oči a fotka profil, anfas, profil. V tuto chvíli už poručíkova špatná nálada byla tatam. Ten studentík byl přesně ten objekt, na kterém poručík rád pracoval. Něco jiného je mladé pružné tělo než obtloustlý tatík někde od soustruhu. A na náladě mu ještě přidalo to, že na dnešek už další úkol neměl. Může tedy chlapce zpracovávat několik pro něj nekonečných a pro poručíka navýsost příjemných hodin.

Vyskočil od stolu a zavolal službu. Přikázal vojákům přivést vězně do vyšetřovny číslo 3. Mezitím si vyžádal zdravotní dokumentaci studenta. Potěšilo jej, že lékař po prohlídce nepřikázal žádná omezení. Zjistil, že Ivanovovi bylo podáno větší množství projímavého roztoku, takže střeva měl dokonale vyčištěna a byla mu píchnuta injekce adrenalinu, která jednak zvyšovala citlivost nervových zakončení a chránila srdce před kolapsem. Fjodorov si přehodil přes uniformu bílý plášť a vyšel z kanceláře. Vstoupil do vyšetřovny, kde uprostřed místnosti stálo křeslo podobné gynekologickému. Vojáci přivedli chlapce, který měl rozšířené oči a zrychlený dech působením adrenalinu a strachu, který se snažil skrýt. Při pohledu na studenta se poručík musel hodně přemoci, aby se ubránil nastupující erekci. Pokynul vojákům a ti z chlapce strhali oblečení a nahého ho připoutali ke křeslu. S rukama nad hlavou, řemeny přes břicho, stehna a holeně a nohama na podpěrách vysoko zdviženýma, takže měl poručík přístup ke všem částem jeho těla.

Poručík zavelel vojákům odchod a zamknul dveře. Sednul si za stůl a pozoroval chlapecké tělo v ostrém světle. Teď mohl nechat nastoupit erekci v plné síle. Očima přejížděl chlapecké tělo od hlavy s delšími tmavými vlasy a modrýma očima přes hrudník s malými bradavkami bez jediného chloupku, prohlížel si podpaží zarostlá úzkým pruhem hustých černých chloupků, svalnaté břicho a dlouhá štíhlá stehna a svižná lýtka porostlá jemnými černými chlupy. Nejvíce se pak věnoval prohlídce studentova rozkroku. Fascinovaně hleděl a ostrůvek modročerných chlupů z nichž trčelo dosti veliké přirození vzhledem k chlapcově věku s žaludem dosud překrytým předkožkou a těžká varlata v rudém šourku. Přistoupil ke křeslu a přivezl k němu stůl s nástroji. Chlapcovy oči se rozšířily strachem, když vzal do rukou žiletku, ale on ji jen strčil do strojku a oholil chlapci podpaží a počínající ochlupení análního otvoru. Teď se mu kluk líbil ještě víc. Chlapec přemáhal strach tím, že poručíkovi nadával, ale ten si toho nevšímal. Věděl, že za chvíli urážky skončí a později bude chlapec prosit o milost. A protože mu nebyl ani schopen přes příval slov říci co bude dělat, až předstoupí před novináře, začal beze slova studentovi připínat na malé bradavky lesklé svorky. Přistoupil k panelu a vytáhl z něj dva dráty a ty připojil ke svorkám. Zapnul proudové omezení, aby nedošlo k popáleninám. To ostatně bude používat po celou dobu práce vzhledem k příkazu „BVTS“. Nastavil úroveň někam na čtvrtinu maxima a stiskl tlačítko. Příval slov z Borisových úst přerušil ostrý výkřik spíše z leknutí než nesnesitelné bolesti. Pak se chlapec snažil překonat bolest a kroutil ústa a snažil se nesténat. Nevěděl, že to opravdu je zbytečné a instruktoři speciálních jednotek po celém světě doporučují vojákům, aby v případě mučení nepředstírali statečnost a naopak si ulevili křikem. Fjodorov mačkal tlačítko a s potěšením sledoval stahy Borisových prsních svalů.

Když na opálené kůži vystoupily první kapičky potu, poručík přerušil svou hru. Sdělil chlapci, co se od něj očekává a ten přirozeně odmítl, protože dosud si poručík jen hrál. Teď však otočil ovladačem asi do dvou třetin a stiskl. Chlapcovo tělo se napjalo v poutech a z úst mu zazněl nelidský skřek. Asi po třech šocích se studentovo tělo chvělo a lesklo se potem. Poručík sundal z bradavek svorky a na konce drátů připojil tenké jehly. Těmi propíchl Borisovy bradavky. Ten zasyčel bolestí. Když poručík pustil do jehel proud křičel skoro dívčím jekotem. Poručík vytáhl jehly a nezůstaly po nich skoro žádné stopy. Nechal Borise odpočinout a hladil ho rukou po bolavých prsou. Chlapec otevřel oči a vyděšeně se na poručíka díval, ten věděl, že už je jeho, jen potřeboval úplně zlomit jeho vůli.

Vytáhl ze skříně kovovou kouli o průměru asi pingpongového míčku, připojil ji k drátu a namazal kontaktní vazelinou. Pomalinku ji začal zasouvat chlapci do konečníku. Ten vytřeštil oči a snažil se sevřít svěrač, jenže ten povolil zvyšujícímu se tlaku a koule hladce vklouzla dovnitř. Místo bolesti ucítil chlapec docela příjemný tlak na prostatu a proti jeho vůli se mu začal topořit penis. Poručík to s potěšením pozoroval. Jemně uchopil studentovu ozdobu a několika pohyby ji dovedl do stavu dokonalé tvrdosti. Jemně pohladil obnažený žalud a chlapec zavřel oči. Na druhý vodič pak poručik připevnil kuličku v průměru asi 4mm, namazal ji a začal ji pomalinku zasouvat do chlapcova údu. Ten se vzepjal v poutech, ale nemohl se ubránit tělesu, vnikajícímu do jeho těla. Fjodorov zasunul kuličku až ucítil odpor svěrače. Věděl, že se teď nachází v prostoru prostaty, tedy největší citlivosti. Když zapnul proud, zařezala se pouta do chlapcovy kůže a jeho křik přešel v neartikulované vytí. Pot z jeho těla jen stříkal. Poručík se takto bavil hodně dlouho. Těsně před tím, než by chlapec definitivně omdlel, přestal a vytáhl mu koule z těla. Boris se celý třásl a vzlykal, z očí mu tekly slzy.

Poručík cítil, že přišel jeho čas. Užít si a definitivně chlapce zlomit. Připojil dráty k tenkým jehlám a zapíchl je do Borisových nalitých varlat. Ten zavřeštěl hrůzou a bolestí. Se zaťatými zuby a křečovitě zavřenýma očima čekal na další náraz nepředstavitelné bolesti. Ten ale nepřicházel. Poručík s svlékl kalhoty a namazal svůj mohutný úd obrostlý blonďatými chlupy gelem. Pomalu ho začal zasouvat do chlapcova konečníku, ten pochopil, že se musí uvolnit a ne se bránit, aby byla bolest co nejmenší. Poručík tlačil svůj ocas do Borisova těla pořád dál a on si myslel, že je nekonečný. Nakonec tam byl až nadoraz. Fjodorov nastavil malou úroveň proudu a mačkal tlačítko. Chlapec sténal a poručík vychutnával, jak se chlapcovy útroby při každém nárazu proudu křečovitě svírají a masírují jeho penis. Při tom se poručík ptal, co bude Boris odpovídat novinářům a on s pláčem slíbil vše. Poručík nechal vypnutý proud a několika dlouhými tahy se přivedl k orgasmu a zaplavil chlapcův konečník přívalem semene. Vytáhl z chlapce penis a pak jehly z jeho varlat.

Sledoval, jak z Borise odkapává jeho sperma a dostal chuť na jeho. Vzal si jeho obnažený žalud do úst. Boris vytřeštil oči ale pak je rozkoší zavřel. Jenže poručík ho nenechal vystříknout, ale nakonec vybuchl tak, že se Fjodorov v jeho šťávě málem utopil. Nakonec poručík chlapci ukázal spínač proudového omezení. Sdělil mu, že pokud by před novináři řekl cokoliv jiného než mu dá nastudovat, bude příště spínač vypnutý. A dal chlapci složku s podklady pro tiskovou konferenci.

© Martin [marthy_20 at azet.sk]

You may also like:

HMboys