Hazing logo
ares25Write me
Goto the links
Goto the videos
Goto the stories
Goto the galleries
spacer

STORY E-mail 2

Začínal se probouzet do kalného podzimního rána. Nový den se pomalu vkrádal do chlapcova vědomí. Ještě než otevřel oči uvědomil si, že dnes je TEN DEN. Rázem byl vzhůru. Zůstal ležet a zahleděl se do stropu. Měsíce obav, váhání a odkládání termínů. A teď je to tady. Splnění erotických představ a také ponížení a bolest. Uvědomil si svou silnou erekci, které byla úpornější než jiná rána. Rukou si pohladil nahou hruď a slastně přivřel oči. Ta erekce! Neustupuje. Týden pohlavní abstinence a jsem nadupaný, pomyslel si. Všechno přesně podle Viktorových instrukcí. Hormony dělají divy. Mladé tělo si žádá svoje.

Pokusil se zapudit zhlavy představy a zvolna se posadil na posteli. Spustil bosé nohy na podlahu a vychutnával její chlad. Zvedl se směrem do koupelny. Na volných trenkách velikou bouli od neustávající erekce. Stáhl svůj jediný noční oděv a odhodil ho na zválenou postel. Takhle to bylo pohodlnější. Podíval se na svůj naběhlý úd a pousmál se. Však se dočkáš.

Tomáš stál pod sprchou se zavřenýma očima. Proudy horké vody bičovaly tělo. Slastně vnímal teplo stékající po slabinách. Hlavou se mu už zase honily představy dnešního večera. Viděl sám sebe stát pevně přivázaného vpotemnělé místnosti. Doslova cítil vlastní strach i vzrušení. Stále neustávající erekce. Otevřel oči a rázně přepnul na studenou vodu. Očekávaný efekt se dostavil vokamžiku. Stačil se pouze prudce nadechnout a zatajit dech. Tisíce ledových jehliček se mu zakously do rozpálené kůže. To vyžene zhlavy hříšné myšlenky docela spolehlivě. Vydržel pod proudem ledové vody až do chvíle, kdy chlad přestal jeho tělu vadit. To je také masochismus, pousmál se pro sebe.

Zkoupelny vyšel prochladlý a snapnutou kůží. Po těle se mu začal rozlévat příjemný pocit tepla. Při oblékání myslel na to, že ho čeká celý dlouhý den, než přijde večer.

Vlhko zalézalo pod bundu i pod mikinu. Opuštěné místo na okraji Prahy bylo opravdu nevlídné. Zlamp kapala voda, po ulici se válelo rozmáčené listí, tma a nikde ani živáček. Tomáš nic ztoho nevnímal. Stál již dvacet minut na místě které určil Viktor. Přišel o dost dřív, doma to nešlo vydržet. Naposled přečetl celou korespondenci, i když číst bylo zbytečné a vyrazil zdomova. Znal vše zpaměti. Věděl co ho čeká. A teď tu byl. Přecházel na místě a při zvuku auta mu ledová ruka sevřela žaludek. Už je tady! Auto projelo a Tomáš se pomalu uklidňoval. Jasně si uvědomoval své postavení. Dohodli si scénář. Souhlasil se vším a pokud to bude na něj moc, nepůjde s tím nic udělat. Budu muset vydržet až do konce. Viktor bude neúprosný. Naopak, moje prosby ho ještě víc budou rozpalovat. Vím jistě, že to opravdu chci?

Tmavý Pasát tiše připlul kchodníku. Okýnko sjelo a zauta se ozval hluboký hlas: "Tomáš?" Chlapec se pokusil odpovědět, ale rozčílením mu selhal hlas. Následoval strohý příkaz: " Nastup!" Auto se tiše rozjelo a zapadlá ulička opět osiřela i se svou hororovou atmosférou.

Vautě bylo teplo. Motor tiše předl a tichá hudba se nesla prostorem. Tomáš zvědavě pokukoval po Viktorovi. Věk kolem 45 let. Krátké prošedivělé vlasy, kravata, sako. Nemluvil a zdálo se, že se věnuje pouze řízení. Ticho se stávalo tíživým a chlapec se pokusil začít rozhovor: " Měli by jsme si ještě promluvit." Muž chvilku nereagoval a pak se na Tomáše krátce podíval.

"Všechno je domluvené a není o čem mluvit!", řekl a zesílil hudbu. Autem se naplno rozezněl soprán operní zpěvačky. Mluvit se nadalo.

Silný vůz ukrajoval tiše kilometry venkovské krajiny a Tomáš se topil vrozpacích. Jasně vnímal mužovu převahu. Jeho strach ho ale nutil komunikovat a zmírnit tím nebezpečí, které vnímal. Rezignovaně seděl zabořený v luxusní sedačce.

Auto zmírnilo a lehce zabočilo na vedlejší silnici. Po chvilce opět zpomalilo u kovové brány osvětlené tepanou lampou. Brána se automaticky otevřela a auto vplulo na dláždění krátké příjezdové cesty k domu. Je to jako v americkém filmu, pomyslel si Tom a studená ruka strachu znovu sevřela jeho žaludek. Motor ztichl a s ním i hlasitá hudba.

"Tak prosím, jdeme," zavelel muž a vykročil k osvětlenému domu. Tomáš ho poslušně následoval.

"Odlož si bundu," pokynul Viktor směrem k věšáku. Hlas byl stále studený a nevěstil nic dobrého. Chlapec automaticky poslechl. Přešli ke schodům do suterénu. Octli se v malé místnosti osvětlené holou žárovkou. Dřevěná lavice a stojací věšák byly jediným nábytkem.

"Tady se svlékni do slipů a počkej až pro tebe přijdu!" zařezával se úsečný hlas do mozku ustrašeného Tomáše. Hned na to muž odešel z místnosti.

Tomáš měl pocit, že začíná propadat panice. To už nebyl pocit strachu, to byl strach sám. Chvilku váhal a pak se začal pomalu svlékat. V místnosti bylo chladno. No, za chvilku mi asi bude horko, pomyslel si chlapec sarkasticky. Seděl na studené lavici a začínal se chvět. Na těle mu naskakovala husí kůže a ani sám nevěděl zda je to chladem nebo strachy. Čekání bylo dlouhé. Vzpomněl si na svůj mobil. Musí ho vypnout. Ale mobil je nahoře v bundě. Váhal zda jít v tomto sporém oblečení zpět po schodech a vypínat telefon nebo ho nechat. Jeho váhání vyřešilo rázné otevření dveří. V nich stál Viktor v kostkované flanelové košili a manšestrákách. V ruce držel černý šátek. Nemohl si nevšimnout Tomášova zmatku.

"Otoč se, zavážu ti oči", řekl Viktor opět direktivním tónem.

Chlapec instinktivně poslechl. Muž pevně utáhl šátek na očích a uchopil Tomáše za paži. Ten cukl jako kdyby dostal elektrickou ránu.

"Vidím, že se nemůžeš dočkat" zazněl tentokrát výsměšný tón. Cukl Tomášovou paží a vedl ho pomalu do místnosti za dveřmi. Podlaha zábla do bosích nohou, ale zima tam nebyla. Viktor chlapce zastavil a nařídil: "Zvedni ruce a drž!" Na zápěstí cvakla pouta.

"Teď se rozkroč."

Tom poslechl a ucítil jak mu muž připíná na kotníky nohou řemeny. Dal mu mezi mírně rozkročené nohy rozporku.

"To ale ve scénáři nebylo a já ", nedořekl Tomáš. Následovala totiž prudká facka.

"Zklapni. To je prémie za moje čekání. Tři měsíce si se mnou hraješ!", tohle už nebyl ani ledový hlas. "A věř, že to není poslední prémie, kterou dnes zažiješ", dodal hlas.

Chlapec cítil jak se mu hrůzou ježí jemné chloupky na nohách. Teď věděl již jistě, že to byla chyba. Neměl sem chodit! Vzpomněl si na ty tři měsíce, kdy Viktor trpělivě čekal a odepisoval na jeho zdržovací maily. Kdyby to mohl vzít zpátky! Zaškubal pouty a zjistil, že jsou pevná a neposkytují mu moc možností.

Slyšel jak muž pomalu obchází okolo. Čekal na první ránu a stále nic. Napětí stoupalo a houstlo. První zásah přišel skoro neslyšně. Bič zasáhl chlapcova stehna ze zadu. Vyjekl překvapením a bolestí zároveň. Tohle nebyla mírná rána na zahřátí. Hned v zápětí zasáhla bolest i záda. Štiplavé pálení. Tomáš sebou zacukal v poutech a prohnul se dopředu ve snaze ulevit zadní části těla. Podle logiky dostal další do napnutého prsního svalu. Teď byla největší bolest od bradavky. Zatnul zuby a snažil se nemyslet na pálení po ranách.

Ztuhle čekal na další. Nic se nedělo, slyšel Viktorův dech velmi blízko. Vteřiny se sčítaly v celé minuty. Pak pouhý dotek biče na boku uvedl chlapce do prudkého pohybu. Ucukl kam až pouta dovolila. Už chápal do důsledků význam zavázaných očí. Hrůza z toho, co přijde a kdy ho opět zasáhne bolest. Pocit bezmoci. Za chvíli následoval rychlý příval ran po celém těle.

To už chlapec nevydržel a začal křičet: "Dost! Dost! Prosím..." Zmítal se bezmocně a dostával další a další. Vše naráz ustalo. Tom už nevnímal jednotlivé zásahy, ale bolest jako celek. Měl pocit, že ho bolí a pálí kůže celého těla. Další údery už nedostával, ale přesto se ještě kroutil. Bolest byla stále velmi intenzivní. Bylo mu zcela jasné, že protesty nebo prosby budou mít opačný účinek. Mužovy kroky se vzdalovaly. Místnost musela být dost rozlehlá a skoro prázdná. Zvuk se v ní rozléhal jako v kryptě. Kroky se vracely. Tomáš se připravil na pokračující výprask. Zatnul zuby a čekal. Pamatoval si jak mu Viktor psal, že nářek a prosby ho budou jen hecovat.

"Uděláme si malou změnu plánu," řekl muž a začal Tomášovi rozvazovat šátek.

" Teď uvidíš co tě čeká, srabe. Aby ses měl na co těšit." A muž se rozesmál tichým, zlým smíchem.

Tom prohlédl do prudkého světla. Jeho oči pomalu přivykaly okolní záři a začínal rozeznávat okolí. Přímo proti němu stál kluk asi o rok mladší a stejně upoutaný. Tak tohle ve scénáři opravdu nebylo. Zmatek ovládl na moment Tomášovo vědomí. Co může následovat? Žádné svědky nebo diváky nechce! Co má dělat?

Podíval se pozorněji na chlapce proti sobě. Chlapecká až skoro dětská tvář. Nevypadal moc vesele ani vzrušeně. Kolem pasu měl modrý ručník a ten se rozhodně nenapínal v oblasti klukova údu. Tomáš si uvědomil, že ani on není vzrušený. Znovu soustředil pozornost na toho kluka. Pěkně stavěný. Je to hezký kluk. Bloňďaté vlasy trochu delší než je módní, ale sluší mu. Všiml si slušně vyvinutých prsních svalů a svalnatých ramen i chlapecky útlého pasu. Svalnaté a lehounce ochlupené nohy stály za podívání. Jeho pohled byl zarputile upřený do země, na Tomáše ani nepohlédl. Tom si uvědomil, že neznámý měl dost času si ho prohlédnout už předtím. Cítil jak mu do tváří stoupá červeň studu. Jeho bolest i prosby měly svědka! To opravdu nechtěl.

Muž přešel k neznámému a se slovy: "Pánové, seznamte se! Tomáš - Jurek," strhl Jurkovi ručník. Kluk vytrvale koukal dolů a bylo vidět, že situace je mu velmi nepříjemná a podle toho, že sklonil hlavu ještě níž, tak vlastní nahota ho naplňovala studem. To co měl v rozkroku rozhodně také stálo za pohled. Neobřezaný, krátký ale silný úd směřoval takřka dopředu a pod ním byl vidět pěkně formovaný holý šourek.

"Tak podívej se na Tomáše, balíku!" duněl prostorem Viktorův hlas. "Dobře si ho prohlédni. On je masochista, víš. On je tady pro své potěšení a ne pro peníze jako ty." Jurek pod tlakem Viktorova hlasu poprvé pohlédl na Tomáše a krátce se jejich pohledy setkaly. Tomáš jasně postřehl chlapcův strach ukrytý hluboko v očích.

Pak se muž otočil na zmateného Tomáše: " A ty dávej pozor. Vše co si prožije Jurek si prožiješ také, ale mnohem víc." Důraz na slovo víc zůstal viset ve vzduchu. Otočil se zpět ke klukovi se slovenským jménem a rákoskou mu začal přejíždět po těle. Pomalu a lehce. Rákoska se zadrhla na bradavce ztuhlé strachem a pokračovala dolů na nohy. Obkroužila stehna a pak se vrátila nahoru do rozkroku mladíka. Tam si chvilku pohrávala s hochovým mužstvím, zvedala ho a pouštěla, podporovala kývavý pohyb pyje a šťouchala lehce do varlat. Na Jurkovi bylo znát, že mu to není příjemné. Zavřel oči a s křečovitým výrazem čekal na pokračování. Tomáš fascinovaně hleděl na tu scénu a látka jeho slipů se mu začínala napínat. Vzrušení stoupalo a vystřídalo strach. Rákoska mezi tím opustila chlapcův rozkrok, přesunula se na zadní stranu stehen a hladila napnuté hýždě.

Muž se rozpřáhl a první rána dopadla. Kluk slabě sykl a hned dostal na stejné místo další. A ještě jednu. To už bylo na chlapce dost a začal uhýbat. Viktor zkušeně sázel rány opakovaně na stejná místa. Tomáš žasl jak statečně ten kluk snáší bolet. Trvalo to už dlouho. Jurkův napjatý výraz se měnil. Zatnuté zuby a zkřivená tvář. Po další chvilce mu ze semknutých rtů, které začaly povolovat, počal unikat slabý sten. Ten se však brzy měnil s přibývající bolestí na souvislý nářek.

Tomáš teď už s hrůzou v očích pozoroval spolutrpitelovu bolest. Zároveň i vnímal napětí ve svých slipech. Sám sobě přestával rozumět a klukův nářek mu nedal šanci přemýšlet, ale tolik ho vzrušoval. Představa, že stejnou nebo spíš větší bolest prožije za chvilku sám ho zalykala hrůzou, ale také rozpalovala. Nemohl se již dál dívat a odvrátil tvář, ale zároveň ho hochovo utrpení fascinovalo. Hoch se svíjel bolestí a již skoro nepřetržitě křičel. Mučené tělo rudlo a naskakovaly na něm temně rudá jelita. Bolest již dávno překročila přijatelnou hranici a teď se šířila po hochově těle jako mučivá lavina. Dostával opakované šlehy rákoskou po celém těle, zepředu i zezadu. Skoro žádná jeho část nebyla ušetřená.

Muž přestal, poodešel a posadil se na židli. Hochův křik se změnil ve vzlykavý pláč. Tomáš zíral vytřeštěně na divadlo před sebou a pomalu si uvědomoval, že ho to samé čeká.

Viktor kouřil a prohlížel si své dílo. S cigaretou v ústech došel k Jurkovi a jemně mu hladil ztrápené tělo. "Vidíš, už máš kus za sebou." řekl chlácholivě a dál hladil jeho zrudlé tělo. Pak zajel rukou do chlapcova klína jemně masíroval varlata a úd. Pomalu přetahoval chlapcovu předkožku a jeho tělo to nenechalo bez odezvy. Penis se začal nezadržitelně zvětšovat.

"No vidíš jak se ti to líbí. A to nejsi ani teplej jako my," pronesl Viktor a pokračoval v masáži chlapcova již úctyhodného pyje. Hoch odvrátil hlavu na opačnou stranu, jakoby chtěl ukrýt své slzy i rozpaky a pokusil se uhnou nedobrovolné masáži.

Tomáš jen nevěřícně koukal a látka jeho slipů již nedokázala pojmout vzrušení. Tak Jurek není gay a přesto se takhle hrozně prodává. Kluk dál vzlykal, ale přirozenou reakci na masáž nedokázal potlačit. Asi se začal blížit k vrcholu a tak nahlas zaprotestoval: " Já nechci!!"

Viktor ještě chviličku pokračoval a náhle sklouzl rukou na klukův šourek s prudce silou stiskl. Bolestivý řev naplnil prostor. Viktor tiskl dál s bezhlasným smíchem.

"Když nechceš tak nechceš."

Po nekonečně dlouhé době naplněné hochovým řevem plným bezbřehé bolesti pustil Viktor zmučená varlata. Jurek se zhroutil a zůstal viset na svých spoutaných rukách.

Mučitel přešel k Tomášovi a zahleděl se mu do očí. Rukou mu zajel do slipů a zkontroloval jejich obsah. Tomáš byl zkoprnělý hrůzou, ale neodvážil se uhnout nebezpečné ruce. Ta zatím ohmatávala ztopořený úd a překrvená varlata.

"Dívat se. Tak to se ti líbí jak vidím,." Konstatoval a stáhl mu slipy do půlky stehen. Rukou laskal jeho pytlík a stále se mu díval do očí rozšířených hrůzou. Tom se chvěl v očekávání příšerné boleti, kterou před pár okamžiky viděl u Jurka. Zároveň vnímal zlý výraz ve Viktorově tváři. Ten pomalým pohybem strčil Tomášovi před oči zahnutý zahradnický nůž. Chlapec hrůzou přestal dýchat. Nůž pomalu sjížděl po jeho prsou a břichu až k šourku, který Viktor pevně uchopil do ruky.

"Ne, to ne. Prosím, prosím ne! Pomoc!" křičel Tomáš hystericky. Viktor se shýbl a dvěma rychlými řezy odstranil zbytečné slipy. Tomáš úlevou vydechl. To už viděl dost černě. Teď pro změnu zrychleně dýchal. Jeho mužství, do této chvíle trčící vzhůru, pomalu klesalo.

Viktor podešel do rohu místnosti, pustil hudbu, vrátil se na svou židli a zapálil si další cigaretu. Tomášův rychlý dech se uklidnil tak, jako jeho vzrušený úd na němž zůstala přetažená předkožka jako jediná stopa po předchozí mohutné erekci . Jurek přestal vzlykat, postavil se na nohy a podíval se smutným, chápajícím pohledem plným bolesti Tomovi do očí.

Varhaní hudba naplnila místnost, muž spokojeně kouřil a pozoroval zálibně oba nahé hochy. Stáli tam oba bezbranní, v očekávání další bolesti.

Pokračování příště.

© Radek [R.Tolar at seznam.cz]

You may also like:

HMboys